EduVelop arbetar sedan 1989 med utbildning och utveckling av individer, grupper och organisationer inom offentlig och privat sektor. Idag består verksamheten av två inriktningar dels psykoterapi och dels verksamhetsutveckling.

Företaget har stor erfarenhet av konsultativa uppdrag inom team- och ledarskapsutveckling, samt chefshandledning. Vi samarbetar också med ett flertal mycket kvalificerade konsulter.

Vi erbjuder

"We don't see things as they are, we see them as we are." AnaisNin

Utbildningar 2016

Human Dynamics
Hösten 2016
Steg 1 den 19-20 oktober i Stockholm
Steg 2 den 16-17 november i Stockholm
Steg 3 den 7-8 december i Stockholm

För mer information och anmälan:  charlotta@eduvelop.se


Human Dynamics Sweden

Läs mer »