Gruppsykoterapi

Svårigheter som finns inom varje enskild människa visar sig i närvaro av och i kontakt
med andra. Gruppsykoterapi kan rekommenderas i de flesta situationer och för de flesta problem där psykoterapi bedöms vara en lämplig behandlingsform.

Gruppsykoterapi erbjuder möjligheter att i en trygg miljö undersöka och förstå ditt förhållande till dig själv och andra. Genom gruppen kan du pröva ditt förhållningssätt och bättre förstå dina relationer, även utanför gruppen. I gruppen kan du dela oro och farhågor och få hjälp att se nya lösningar på dina problem.

Att ta del av andras livserfarenheter kan bidra till en ny syn på ditt eget liv. Du känner igen dig i andra och lär av hur de hanterar sina problem. Du får större tillgång till känslor, nyfikenhet och lust. Du kan få ökad frihet så att du kan bli mer närvarande i nuet och göra det du verkligen vill.

Du kommer till gruppen med en enda uttalad uppgift; att kommunicera och reflektera över dig själv och andra.

Psykoterapin bedrivs i en grupp bestående av 5–8 deltagare. Deltagare börjar och slutar när behandlingsmålet för den enskilde är uppnått. Innan en ny medlem börjar har denne och psykoterapeuten 2–3 bedömningssamtal där mål för behandlingen sätts upp och bedömning om gruppterapi är lämplig avgörs. Man förbinder sig att delta under minst ett halvt år. Den normala behandlingslängden är 2–3 år.  Vi träffas en gång i veckan i 90 minuter.

Kostnaden är 300 kr per tillfälle. Kontakta mig om du är intresserad och vill veta mer om gruppsykoterapi : 070-746 42 63  charlotta@eduvelop.se

Se vidare: www.gruppterapi.org

Fördelar med gruppsykoterapi

  • Gruppsykoterapi erbjuder möjligheter att i en trygg miljö undersöka och förstå ditt förhållande till andra.
  • Genom att lyssna på andra människor lär man sig att det kan finnas olika sätt att förhålla sig till samma problem och att det kan finnas olika sätt att lösa ett problem.
  • Man kan få uppmuntran och känslomässigt stöd av andra.
  • Gruppterapi kan vara speciellt lämplig för behandling av problem som har att göra med kommunikation med andra människor.
  • Det är vanligtvis betydligt billigare att gå i gruppterapi än i enskild terapi.