Human Dynamics Grundutbildning, steg 1 & 2

Human Dynamics grundutbildning omfattar 4 dagar, 2 + 2 dagar och innehåller:

Steg 1
Vem är jag? Vem är du? Olikheter som en tillgång både i arbetsliv och privatliv. – Här får du kunskap och förståelse för ditt eget och andras sätt att vara. Du får ett språk och en förståelse för våra olika sätt att fungera, kommunicera och lära.

Innehåll
Vad är Human Dynamics?
Vem är jag? Vem är du?
Våra olika kommunikationsprocesser.
Mognad och personlig utveckling.

Steg 2
Vi kan skapa kraftfulla arbetslag när vi blir medvetna om våra olika sätt att lösa uppgifter, ta sig an problem eller lära. Om vi ser våra olika förmågor som en tillgång kan vi använda varandras fallenhet på ett positivt och utvecklande sätt.

Innehåll
Våra olika sätt att bearbeta och lösa en uppgift. Praktiska övningar i att ta vara på varandras olika förmågor och i att utvecklas som ett lag/team.

Aktuella utbildningar