HUMAN DYNAMICS

Human Dynamics utbildningsprogram baseras på Ph. Dr Sandra Seagals studier kringmänniskors olika processer när det gäller att bearbeta information, lösa uppgifter, kommunikation, utöva ledarskap, inhämta ny kunskap och samverka med andra.

Sedan 1979 har studier om Human Dynamics omfattat mer än 80.000 människor från 25 olika kulturer.

Idag finns utbildare i ett flertal länder och inom olika verksamheter. Sedan 1989 har EduVelop fungerat som samordnare för Human Dynamics Internationals verksamhet i Norden där det för tillfället finns ett 30-tal licensierade utbildare. Eftersom efterfrågan av Human Dynamics utbildningar är stor planeras ytterligare facilitatorutbildningar.

För mer information kontakta
charlotta@eduvelop.se

Aktuella utbildningar

Upphovsmän till teorin om Human Dynamics
Sandra Seagal, Ph. Dr., har sedan 1979 arbetat med att utforska Human Dynamics och att utveckla tränings- och utbildningsprogram för näringsliv, skola, hälso- och sjukvård, föräldrautbildning och tvärkulturellt brobyggande. Sandra Seagals bakgrund inom pedagogik och psykologi är basen för hennes kunskaper. Hon har bland annat varit verksam som lärare, skolpsykolog och psykoterapeut.

David Horne, M.A., har varit engagerad i utvecklingsarbete kring Human Dynamics sedan 1983. Hans bakgrund inom pedagogik och psykologi har givit honom en god grund för arbetet att vidareutveckla och initiera forskning kring Human Dynamics. Något som är en huvuduppgift för stiftelsen Human Dynamics Foundation
som David Horne leder tillsammans med Sandra Seagal.

Hör Peter Senge vid MIT Sloan School of Management berätta om Human Dynamics

Human Dynamics Sweden
Human Dynamics International
Human Dynamics Foundation

 

Sandra Seagal och David Horne