Charlotta Dybeck – Human Dynamics

Charlotta är senior facilitator inom Human Dynamics, leg. psykoterapeut, gruppterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, samt organisationskonsult. Charlotta har lång erfarenhet av att arbeta med Human Dynamics som ett verktyg för individ, grupp och organisationsutveckling.

Human Dynamics för mig
För mig är Human Dynamics en djupgående och värderingsfri kunskap om människors olika sätt att fungera som kan bidra till ökad förståelse, respekt och acceptans. Det är också ett effektivt verktyg för individ- och teamutveckling, där förståelsen om egna och andras styrkor leder till nya insikter och framsteg.

Som utbildare är det givande att följa individer och grupper i den samverkande process som Human Dynamics program innebär och se utvecklingen det leder till.

Personligen har kunskapen om Human Dynamics gett mig en större nyfikenhet på min omvärld och våra olika sätt att fungera. Det har inneburit goda förutsättningarna för mig i mötet med andra.