Individualterapi

Det kan finnas många olika skäl till att söka individualterapi. Det kan handla om några krissamtal för att bearbeta en allvarlig händelse, en längre kontakt för att bearbeta mer genomgripande svårigheter eller mer allmänt för personlig utveckling. En individualterapi kan därför pågå under kortare eller längre period beroende på vilka svårigheter som ska bearbetas.

I terapin utforskar vi tillsammans hur du kan förstå dina problem utifrån din aktuella livssituation och din historia. Vi undersöker din relation till andra och dina känslor för dem. I terapin får du nya verktyg för att förstå dig själv, andra och livet, vilket ger dig större handlingsfrihet.

Individualpsykoterapi brukar vara 1–2 ggr/vecka i 45 minuter per tillfälle. Innan terapin inleds genomförs 2–3 bedömningssamtal där vi tillsammans undersöker vilket behov du har och fastställer ramarna för terapin.

Mina lokaler finns centralt på Södermalm. Kontakta mig för ett första konsulterande samtal: 070-746 42 63  charlotta@eduvelop.se