Nätverk

Kairos Psykoterapi Magnus Sjöström, socionom, leg. psykoterapeut. Par och familjeterapeut som har ett samarbete med Mama Mia AB. Tar emot individer par och familjer på Bastugatan.

Stig in Jenny Sjöström Svedbeck, socionom, leg psykoterapeut, medicine magister i psykoterapi. Tar emot för psykoterapi. Utöver psykoterapeutiska metoder har hon specialiserat inom sexualmedicin/sexologi och psykosomatiska symptom.

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, religionpsykolog och doktorand vid Uppsala Universitet. Hon har även utbildning i kreativ och konstnärlig metodik för psykoterapeuter, samt EMDR 1.