Psykoterapi genom arbetsgivaren

Många arbetsgivare har uppmärksammat sambandet mellan ett väl fungerande och framgångsrikt arbetsliv med ett fungerande och balanserat privatliv. Fler och fler företag satsar därför på de anställdas hälsa.

EduVelop erbjuder individualterapi och gruppterapi genom arbetsgivaren. I terapin speglas den enskildes liv i relation till såväl privatliv som arbetsliv, och den ömsesidiga påverkan där emellan belyses.

Mina lokaler finns centralt på Södermalm. Kontakta mig för ett första konsulterande samtal.

Boka tid: 070-746 42 63
charlotta@eduvelop.se