Supportutbildning

En supporter är en pedagog som arbetar tillsammans med sina kolleger med att förankra och utveckla kunskaperna i Human Dynamics på sin arbetsplats. För att bli supporter måste man ha genomgått steg 1–3 i Human Dynamics.

En första supportutbildning för 20 pedagoger har genomförts och gruppen har haft flera uppföljningstillfällen.

Fler supportutbildningar kommer att arrangera efter hand.

För mer information kontakta Charlotta Dybeck, 070-746 42 63  charlotta@eduvelop.se

Aktuella utbildningar