Lära på olika sätt

En påbyggnad på Human Dynamics grundutbildning för pedagogisk personal med fokus på barns lärande. Utbildningen skräddarsys efter behov och omfattar 2–5 dagar.

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap om Human Dynamics, främst vad avser förståelsen av individers olika utvecklings- och lärprocesser, samt skapandet av goda lärmiljöer.

Innehåll

  • Fördjupning av Human Dynamics med fokus på lärprocesser hos barn och vuxna
  • Fördjupning om de olika grundmönstrens utvecklingsvägar
  • Övningar för att stärka den mentala, emotionella och fysiska principen
  • Skapande av goda lärmiljöer utifrån de tre -principerna

 

Metod
Vi arbetar med färdiginspelade videofilmer, skrivet kursmaterial, praktiska övningar, gruppuppgifter, diskussioner och egen reflektion. För utvecklingen av de tre principerna använder vi praktiska övningar i musik, rörelse och bild.

Aktuella utbildningar

Se exempel på hur kunskapen om Human Dynamics använts i praktiken.

Bifrost förskolan i Möndal Under 2011 gick förskolepedagoger och lärare från Möndals kommun utbildning i Human Dynamics. På Bifrost förskolan i Möndal har personalen med hjälp av kunskapen om Human Dynamics börjat att förändra miljön för barnen på förskolan.

Kringlaskolan Under mer än tio år har Kringlaskolan i Södertälje använt kunskapen om Human Dynamics för att möta olika elever behov i undervisningen.