TERAPI

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid hos en legitimerad psykoterapeut.   Man kan söka psykoterapi för t.ex. oro, ångest, depression, nedstämdhet, bristande självkänsla, svårigheter i relationer, problem med närhet, livskriser av olika slag, stress, stressrelaterade sjukdomar, alkohol- eller drogberoende. Det kan också handla om en önskan om personlig utveckling. Det gemensamma är en önskan om förändring som oftast hör ihop med att förstå sig själv och sina egna reaktioner, samt att förstå andra och deras reaktioner.

Med legitimerad psykoterapeut menas att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen enligt fastställda kriterier på samma sätt som de gör för läkare, psykologer eller sjukgymnaster. Se vidare www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

Charlotta Dybeck är leg. psykoterapeut och erbjuder:

  • Orienterande samtal – 3 till 5 samtal där vi tillsammans undersöker dina behov av terapi och dess form.
  • Stödjande samtal – där samtalen har mer fokus på att stötta i exempelvis en akut livskris.
  • Korttidspsykoterapi – 12 samtal med ett tydligt och avgränsat fokus.
  • Individuell psykoterapi – insiktsterapi under kortare eller längre tid.
  • Gruppsykoterapi – insiktsterapi i grupp under längre eller kortare tid.
  • Psykoterapi genom arbetsgivaren.

Mina lokaler finns centralt på Södermalm.  Kontakta mig för ett första konsulterande samtal.

Medlem av Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC)
Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling (SFGG)