UTBILDNING

EduVelop genomför skräddarsydda utbildningar inom ledarskap och teamutveckling samt ett flertal olika utbildningar inom Human Dynamics. Dessa utbildningar erbjuds både som företagsintern utbildning och som öppen utbildning.

Human Dynamics
Grundutbildning, steg 1 & 2
Lära & leda
Teaching and learning
Supportutbildning
Certifieringsutbildn
ing

EduVelop har lång erfarenhet av såväl öppna som företagsanpassade utbildningar.
Kontakta oss för referenser!

Aktuella utbildningar:

Hösten 2016
Steg 1,
19-20 oktober Stockholm
Steg 2,  16-17 november Stockholm
Steg 3, 7-8 december Stockholm

För anmälan